top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

行魯班廟


今日行魯班廟天氣好到不得了,沿途景色清幽,當然可以係香港其中一個景點,但今日行呢個團唔係要講靚嘅一面,而係聽著古蹟復修專家王鴻強師傅講「百藝之師-魯班先師廟」的復修之路,由一磚一瓦講起,而家魯班廟日久失修,到底點樣修復先好?

強哥講到點分辦磚頭點上漆點修理壁畫,冇將好個面包裝起嚟,將真實魯班廟頹垣敗瓦嗰一面指出。一百三十四年的歷史建築物,政府唔想俾錢維修,民間自發做唔做到?我哋呢班新派冇拜過先師嘅會唔會做到?或者先嚟一個團增加大家對魯班廟的認識,大家又有冇興趣?

Recent Posts

See All
bottom of page