top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

再用木卡板

先前世界自然基金會係荃新天地有個展覽講保護海洋,我哋都參與咗其中一部分,為大會起咗啲photo stand,直至拆場嗰刻我先覺得我哋個成就解鎖。

首先卡板係來自一間綠色清潔劑公司,就係我哋接到電話話photo stand要用卡板時,咁啱佢哋inbox我哋,好似成件事好自然而然地發生...然後我哋諗點樣整完又還原到所有資源,呢個時候鏍絲小姐出場,平時我哋要求自己入到榫嘅都要入榫,因為好多時大家唔會拆釘拆鏍絲先回收,但係今次進場拆場都係我哋自己做,可以控制到成個流程。

結果我哋八成以上的木都係用舊料,拆場時每塊能分番尺寸好治癒,返到去又可再用。本身呢個製作唔需要我寫咁大篇文去講,但我諗小小行動可能都會改變到小小嘢,儘管係一個小小的photo stand。

呢個係「木庫」的其中一環,如何利用木資源。

(我哋仲有啲打磨過表面嘅卡板,如果需要搵我哋拎丫)

30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page