top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

星期日閱讀


記得Mayi聯絡我時正正是草途非常混亂及繁忙的一星期,每日都會睇漏了好多訊息...,而Mayi就鍥而不捨咁日日等我...嗰時感受到佢對樹的愛護及不捨,而最後我哋都成功接收了火焰木將其放在木庫,Mayi亦同我哋講,希望拎咗火焰木或其他木的朋友可以同大家分享故事,因為每棵木都陪過大家成長。

//「...一天有一位太太駐足觀看我已被切割的身體。我認得她,她每天會經過一兩次,不是買餸就是接送孩子。她摸一摸我,說:「很可惜呢,這樣就倒下了。」她走了。過了幾個小時,她和一個男人回來了,他們拿著一輛送貨的車仔、一對洗碗手套,把我最漂亮的部分搬上了車仔。...」//

睇完文章之後我諗起細個時睇「風中奇緣」裡面的其中一句 - 就算擁得千堆山,然而像對待廢土。

今日你會想用行動去守護我哋嘅香港嗎?

文章:

11 views0 comments

Recent Posts

See All

監管走私木材

作為市民想就著呢件事了解多啲。 曾經讀過關於充公木材需要考慮是否刺激貿易市場,而家將市值上億嘅木材送去原先走私的國家,國際公約秘書處是否知情?如知情是否有透明度可監察? 我哋尊重大自然俾我哋嘅資源,如果能夠有監管用得其所係件好事,但係最討厭嘅就係大嘥鬼,亂用唔識用浪費保貴資源,下次可唔可以留啲係香港好好善用? #好想知道係修繕邊個部分 #如果有個團帶我哋學下嘢就好 #我應該要搵邊個問? #一

bottom of page