top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

師傅愛木


話口未完,今日返工作室就見到呢一幕...

波師傅每日食完下午飯就會去垃圾房行一轉,有時執到新淨夾板、有時執到花梨、有時執到柚木,每日都會好似小朋友咁笑住口拎啲'玩具'返嚟,而今日見到佢個笑容更燦爛,原來執到一大堆龍柏樹幹。佢話如果今日有一千蚊同龍柏,佢會唔要一千蚊都會執龍柏,係其他人眼中冇用的樹呀樹,係師傅心中係比錢更珍貴。

真係好慶幸一直遇到愛木的師傅,佢哋唔會因為怕麻煩而去消費,佢哋匠心巧手賦予木頭第二生命,作品全是唯一。

回收香港樹是吃力不賺錢的事,但咁多師傅都做緊,大家一齊將不可能變成可能。

Recent Posts

See All

監管走私木材

作為市民想就著呢件事了解多啲。 曾經讀過關於充公木材需要考慮是否刺激貿易市場,而家將市值上億嘅木材送去原先走私的國家,國際公約秘書處是否知情?如知情是否有透明度可監察? 我哋尊重大自然俾我哋嘅資源,如果能夠有監管用得其所係件好事,但係最討厭嘅就係大嘥鬼,亂用唔識用浪費保貴資源,下次可唔可以留啲係香港好好善用? #好想知道係修繕邊個部分 #如果有個團帶我哋學下嘢就好 #我應該要搵邊個問? #一

bottom of page