October 5, 2017

今日古蹟復修王鴻強師傅遇上波師傅,惺惺相惜,知識花火閃到周圍都係,只係講酸枝有幾多種已經可以講半日,可惜我抄唔切....

王師傅除咗做古蹟復修,仲係志記鎅木廠Chi Kee Sawmill & Timb...

Please reload

Tags

 

Gee Chang Industrail Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Hong Kong

©2017 by Cou Tou.