September 6, 2017

除咗回收香港樹木,仲有回收卡板我哋都試緊。師傅最近又一次顛覆我哋舊有觀念,以前以為用卡板造的傢具一定會係行工業風,原來以全入榫方法行簡約線條係可以咁靚,其實換轉係用黑胡核木係可以一秒變文青系列,但師傅...

Please reload

Tags

 

Gee Chang Industrail Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Hong Kong

©2017 by Cou Tou.