March 24, 2019

雖然對每個project都會好著緊,而呢個更令我異常緊張,因為呢批木材其實係來自一間學校,佢哋係幾年前已經好有心咁將校內一棵倒塌了的台灣相思樹開成板料,然後放在學校好好風乾了幾年,材料完全乾透十分靚仔...

Please reload

Tags

 

Gee Chang Industrail Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Hong Kong

©2017 by Cou Tou.